சிங்கப்பூர்

சிங்கப்பூரின் சுற்றுலாவாசிகளின் விபரம்

22nd டிசம்பர் 2019 0

சிங்கப்பூரின் அறிமுகம சிங்கப்பூர் தீவு சுற்றுலாவாசிகலுக்கு ஒரு அருமையான சொர்கத்தை காண்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது, அது மட்டுமின்றி எல்லா வளமும் அமைந்த அமைதியாக வசிக்க உகந்த உணர்வுபூர்வமான இடமும் ஆகும். சிங்கபூருக்கு அதிக […]

சிங்கப்பூரின் கலை மற்றும் பண்பாடு

22nd டிசம்பர் 2019 0

அறிமுகம் சிங்கப்பூரின் அரசாங்கம் சிங்கப்பூரை ஒரு கலை இலக்கிய மையமாக உருவக்கவேண்டுமென பெரும்படுபாடுகிறது. அதில் அனேக அளவு வெற்றியும் கண்டுள்ளது. இந்த தீவு தங்களின் கலையை காப்பாற்றி தக்கவைத்து கொண்டு கலை இலக்கியத்தில் ஒரு […]

சிங்கப்பூரின் பொருளாதார முன்னேற்றம்

22nd டிசம்பர் 2019 0

சிங்கப்பூரின் பொருளாதாரம் சிங்கப்பூரின் பொருளாதாரம் பெரிதும் வியாபாரத்தை சார்ந்தது மற்றும் பொருளாதாரத்தின் சிறந்த அங்கமாத அமைகிறது . பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் வேலை செய்யும் தொழிலாளிகள் எதிர்பர்பதற்கு சிறப்பாக்க செய்யல்படுவதால் சிங்கபூரை உள்ளக வரைபடத்துக்கு கொண்டுவர […]

சிங்கப்பூரின் கலை மற்றும் பண்பாடு

22nd டிசம்பர் 2019 0

அறிமுகம் சிங்கப்பூரின் அரசாங்கம் சிங்கப்பூரை ஒரு கலை இலக்கிய மையமாக உருவக்கவேண்டுமென பெரும்படுபாடுகிறது. அதில் அனேக அளவு வெற்றியும் கண்டுள்ளது. இந்த தீவு தங்களின் கலையை காப்பாற்றி தக்கவைத்து கொண்டு கலை இலக்கியத்தில் ஒரு […]

சிங்கப்பூர் வரலாறு

22nd டிசம்பர் 2019 0

சிங்கப்பூர் காலனித்துவம் காலனித்துவம் என்பது லாப நோக்கிற்காக ஒரு நாட்டின்மேல் மற்றொரு நாட்டை ஆளுமை செய்வதாகும். காலனித்துவ நாடுகளதங்களின் வியாபார ஸ்தலங்களை நிறுவுவதன் மூலம் லாபம் சம்பாதிக்கிறது. வரலாற்றுக்கு கூற்றில், சிங்கப்பூர் தீவு, மழையின் […]

இந்தியா

பெங்களுர் சுற்றுலா வழிகாட்டி

பெங்களுர் சுற்றுலா வழிகாட்டி

22nd டிசம்பர் 2019 0

கெம்பி கௌடா கர்நாடக தலைநகரமான பெங்களுரை தோற்றுவித்தவர்;. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரமான இது முக்கிய தொழிற்நகரமாகும்;. 16ஆம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய இந்நகரம் ஹைதர் அலி மற்றும் திபு சுல்தானின் தலைநகரமாகும். லால் பாகில் உள்ள […]

ஜெய்ப்பூர் சுற்றுலா வழிகாட்டி

ஜெய்ப்பூர் சுற்றுலா வழிகாட்டி

22nd டிசம்பர் 2019 0

இராஜஸ்தானின் தலைநகராக ஜெய்ப்பூர் விளங்குகிறது. இதற்கு பிங்க் சிட்டி என்ற சிறப்புப் பெயரும் உண்டு. இந்தியா தங்க முக்கோணத்தில் மூன்றாவது சுற்றுலா தளமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. தில்லியிலிருந்து 300 கி.மீ. தென் மேற்காவும்ää ஆக்ராவுக்கு 200 […]

சென்னை சுற்றுலா வழிகாட்டி

22nd டிசம்பர் 2019 0

மெட்ராஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட சென்னை இப்பொழுது தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமாகும். இது இந்தியாவிலுள்ள நான்காவது மிகப்பெரிய நகரமாகும். மற்ற நகரங்களை ஒப்பிட்டால் இது மிகவும் மாசற்றஇ நெருக்கமில்லா நகரமாகும். கிழற்கிந்திய தொழிலகம் தனது முன்னேற்றதிற்காக முதலில் […]

தில்லி சுற்றுலா வழிகாட்ழ

தில்லி சுற்றுலா வழிகாட்ழ

22nd டிசம்பர் 2019 0

இந்திய தலைநகரமான தில்லி சுற்றுலா பயணிகளின் முக்கிய தலமாக விளங்குகிறது. தில்லி என்னும் வார்த்தை தில்லிகா- என்னும் இடைக்கால நகரத்தின் பெயரிலி;ருந்து பெறப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மெக்ருலி என்னும் இடம் தற்போதைய தில்லியின் தென்மேற்கு எல்லையில் […]

கொல்கத்தா சுற்றுலா வழிகாட்டி

கொல்கத்தா சுற்றுலா வழிகாட்டி

22nd டிசம்பர் 2019 0

கொல்கத்தா பத்து மில்லியனுக்கும் மக்கள்தொகையை கொண்ட இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரமாகும். பல்வேறு சமுதாய மக்களைக் கொண்ட மிகவும் நெருக்கமான நகரமாகும். பயப்படக்கூடிய தெருக்களையும் அங்காடியும் ஓர் இனிய அனுபவமாகும். துனிக்கடைகள்ää நிறுவனங்கள்ää அங்காடிகள்ää ஆடம்பற […]

Back to Top